Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

-20%
Máy hút mùi Kocher K- 6270

Máy hút mùi Kocher K- 6270

3.900.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-100%
MÁY HÚT MÙI KAFF 1007B

MÁY HÚT MÙI KAFF 1007B

1007B
5.390.000 VND
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-24%
Máy hút mùi Kaff âm toàn phần KF-BI70H

Máy hút mùi Kaff âm toàn phần KF-BI70H

8.900.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-34%
Máy hút mùi Pramie ALP9-700

Máy hút mùi Pramie ALP9-700

3.390.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-21%
Máy hút mùi Dmestik ES4970DMK White

Máy hút mùi Dmestik ES4970DMK White

3.750.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-15%
Máy hút mùi D'mestik ES 3071 DMK

Máy hút mùi D'mestik ES 3071 DMK

3.500.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL90H

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL90H


LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-31%
Vòi rửa chén nóng lạnh Kanbel vuông

Vòi rửa chén nóng lạnh Kanbel vuông

1.300.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-100%
Máy hút mùi Tomate TOM 1151

Máy hút mùi Tomate TOM 1151

4.300.000 VND
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi âm tủ Teka CH 1170P

Máy hút mùi âm tủ Teka CH 1170P

4.580.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-26%
Máy hút mùi Canzy CZ C517I

Máy hút mùi Canzy CZ C517I

3.150.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-10%
Máy hút khói khử mùi Bosch DHI923GSG

Máy hút khói khử mùi Bosch DHI923GSG

8.900.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-10%
Chậu rửa chén Konox KN11650TD

Chậu rửa chén Konox KN11650TD

9.765.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-17%
Máy hút mùi Bosch DHL755BL

Máy hút mùi Bosch DHL755BL

10.199.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
MAY HÚT MÙI KAFF KF-TL1007W

MAY HÚT MÙI KAFF KF-TL1007W

3.250.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
Máy hút mùi Kaff âm tủ TL800

Máy hút mùi Kaff âm tủ TL800

4.090.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-17%
Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C 534.05.571

Lò nướng âm tủ Hafele HO-KT60C 534.05.571

13.990.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-21%
Máy Hút Mùi Âm Tủ HMH.DHI623GSG Series 4

Máy Hút Mùi Âm Tủ HMH.DHI623GSG Series 4

7.500.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

MAYS HÚT MÙI HAFELE TG60E

MAYS HÚT MÙI HAFELE TG60E


LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-12%
Máy hút mùi Binova âm tủ 26-W-06

Máy hút mùi Binova âm tủ 26-W-06

2.430.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-10%
Máy hút mùi Malloca K150TC

Máy hút mùi Malloca K150TC

6.336.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-27%
MAY HÚT MÙI KAFF KF-TL7001W

MAY HÚT MÙI KAFF KF-TL7001W

3.900.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

Máy hút mùi Eurosun EH-60AF85B

Máy hút mùi Eurosun EH-60AF85B


LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

Máy hút mùi Eurosun EH 70AF85B Đen

Máy hút mùi Eurosun EH 70AF85B Đen

4.190.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
MAY HÚT MÙI KAFF TL900

MAY HÚT MÙI KAFF TL900

MAY HÚT MÙI KAFF TL900
4.340.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL70H

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL70H

3.136.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL60H

Máy hút mùi âm tủ Kaff KF-TL60H

3.136.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-15%
Máy hút mùi âm tủ Binova BI-26-W-09

Máy hút mùi âm tủ Binova BI-26-W-09

3.200.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL80H

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ KAFF KF-TL80H

4.880.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
Máy hút mùi âm tủ Spelier SP-660

Máy hút mùi âm tủ Spelier SP-660

SP-660
4.480.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi Binova  BI-26-GT-07

Máy hút mùi Binova BI-26-GT-07

3.680.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-30%
Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ-7002 SYP

Máy hút mùi âm tủ Canzy CZ-7002 SYP

2.680.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-31%
Máy hút mùi Canzy CZ-7002G

Máy hút mùi Canzy CZ-7002G

2.950.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-15%
Máy hút mùi Eurosun 60AF85

Máy hút mùi Eurosun 60AF85

3.315.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút khói Latino LT-700T

Máy hút khói Latino LT-700T

3.840.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi âm tủ FANDI FD - 6029

Máy hút mùi âm tủ FANDI FD - 6029

3.240.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-10%
Máy hút mùi Fandi FD-7028

Máy hút mùi Fandi FD-7028

3.015.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-15%
Máy hút khói âm tủ nhập khẩu Ý ELBA EHC 602SS

Máy hút khói âm tủ nhập khẩu Ý ELBA EHC 602SS

4.335.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-25%
Máy hút mùi KAFF KF-TL700

Máy hút mùi KAFF KF-TL700

4.035.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-18%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 60 SD

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 60 SD

3.280.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-13%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 90

3.800.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-12%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70

3.500.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-12%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 60

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 60

2.880.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

1.999.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-3%
Máy hút mùi Kaff KF-TL600

Máy hút mùi Kaff KF-TL600

4.890.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi Eurosun EH-70AF86B

Máy hút mùi Eurosun EH-70AF86Bkhuyến mại

3.740.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-13%
Máy hút mùi Abbaka AB-7002R

Máy hút mùi Abbaka AB-7002R

3.099.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-25%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BINOVA BI-26-GT-07

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BINOVA BI-26-GT-07

BI-26-GT-07
3.450.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TEKA TL-7420

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ TEKA TL-7420

TL 7420
4.900.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi âm tủ Binova BI-26-B-06/07

Máy hút mùi âm tủ Binova BI-26-B-06/07

2.800.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-15%
Máy hút mùi âm Canzy CZ-68D

Máy hút mùi âm Canzy CZ-68D

7.633.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi Bosch DFT63AC50

Máy hút mùi Bosch DFT63AC50

8.616.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-20%
Máy hút mùi fanđi FD-7029

Máy hút mùi fanđi FD-7029

3.320.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

-17%
Máy hút mùi Teka TL 9310

Máy hút mùi Teka TL 9310

5.300.000 VND
MUA ONLINE GIẢM 100.000Đ ĐẾN 500.000Đ

2 3 » ( 3 ) Di chuyển đến trang

Đang truy cập: 25
Trong ngày: 34
Trong tuần: 1605
Lượt truy cập: 5494794

Bếp Điện Từ Canzy CZ-200GS Inverter

Bếp Điện Từ Canzy CZ-200GS Inverterkhuyến mại
CZ-200GS Inverter
 
3.999.000 VND

Bếp từ Teka IZ 7210

Bếp từ Teka IZ 7210khuyến mại
 
15.419.000 VND

Bếp từ Bosch HMH.PPI82560MS

Bếp từ Bosch HMH.PPI82560MSkhuyến mại
 
14.700.000 VND

Bếp Từ Spelier Germany SPM-988I PLUS Inverter

Bếp Từ Spelier Germany SPM-988I PLUS Invertermớikhuyến mại
SPM-988I Plus
 
11.500.000 VND

Máy Rửa Chén Để Bàn Electrolux ESF6010BW

Máy Rửa Chén Để Bàn Electrolux ESF6010BWmớikhuyến mại
 
7.899.000 VND

Máy rửa chén Bosch SMS25KI00E - MADE IN POLAND

Máy rửa chén Bosch SMS25KI00E - MADE IN POLANDmớikhuyến mại
 
22.800.000 VND
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT

Máy rửa chén Bosch SMS46MI05E - MADE IN GERMANY

Máy rửa chén Bosch SMS46MI05E - MADE IN GERMANYmớikhuyến mại
 
19.900.000 VND

Bếp từ nhập khẩu Đức KAFF KF-3850SL

Bếp từ nhập khẩu Đức KAFF KF-3850SLkhuyến mại
KF-3850SL
 
16.700.000 VND

Bếp từ D’mestik ES721 DKI Made in Spain

Bếp từ D’mestik ES721 DKI Made in Spainkhuyến mại
 
14.625.000 VND

Bếp Điện Từ KAFF KF-308IC

Bếp Điện Từ KAFF KF-308ICmớikhuyến mại
KF-308IC
 
10.600.000 VND

Bếp Điện Từ Kaff KF-988IC

Bếp Điện Từ Kaff KF-988ICmớikhuyến mại
KF-988IC
 
10.600.000 VND

Bếp điện Domino Kaff KF-330C

Bếp điện Domino Kaff KF-330Cmớikhuyến mại
 
1.800.000 VND

Bếp từ Domino Kaff KF-330I

Bếp từ Domino Kaff KF-330Imớikhuyến mại
 
2.400.000 VND

Bếp từ domino Kaff KF-330DI

Bếp từ domino Kaff KF-330DImớikhuyến mại
 
6.200.000 VND

Bếp điện domino Kaff KF-330DC

Bếp điện domino Kaff KF-330DCmớikhuyến mại
 
5.760.000 VND

Máy rửa bát SMS46KW01E - Made In Poland

Máy rửa bát SMS46KW01E - Made In Polandmớikhuyến mại
 
17.500.000 VND

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA - MADE INTUKEY

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA - MADE INTUKEYmớikhuyến mại
 
16.900.000 VND

Bếp Từ Sunhouse SHB-EI02

Bếp Từ Sunhouse SHB-EI02
SHB-EI02
 
4.000.000 VND

Máy hút mùi cổ điển Civina CV-700B

Máy hút mùi cổ điển Civina CV-700Bkhuyến mại
 
1.499.000 VND

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ-2070 INOX

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ-2070 INOX
 
2.684.000 VND

Máy hút mùi kính cong KAFF KF-GB 902

Máy hút mùi kính cong KAFF KF-GB 902
 
5.760.000 VND

Máy Rửa Chén Electrolux ESF5206LOW

Máy Rửa Chén Electrolux ESF5206LOWmớikhuyến mại
 
16.900.000 VND

Bếp Từ Eurosun EU-T702 Plus Inverter

Bếp Từ Eurosun EU-T702 Plus Invertermớikhuyến mại
 
13.990.000 VND

Bếp Từ  EUROSUN EU-TE265S Serial 4.0 Inverter

Bếp Từ EUROSUN EU-TE265S Serial 4.0 Inverterkhuyến mại
 
10.800.000 VND

Bếp điện từ Eurosun EU-T210 Plus Inverter

Bếp điện từ Eurosun EU-T210 Plus Invertermớikhuyến mại
 
15.120.000 VND

Bếp từ Eurosun EU-T705 PLUS Inverter

Bếp từ Eurosun EU-T705 PLUS Invertermớikhuyến mại
 
14.300.000 VND

Bếp điện từ EROSUN EU-TE226 Plus Inverter

Bếp điện từ EROSUN EU-TE226 Plus Inverterkhuyến mại
 
15.099.000 VND

THÔNG TIN ĐỨC THANH
CHÍNH SÁCH CHUNG
 CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Giới thiệu
Mua hàng & thanh toán
 Luôn cập nhật chương trình khuyến mãi
Bản đồ chỉ đường
Giao hàng & nhận hàng
 Chỉ bán hàng chính hãng đúng chất lượng
Khuyến mãi
Chính sách bán hàng
 Bảo hành, bảo trì tại nhà KH tận tình, nhanh chóng
Liên hệ
Chính sách bảo hành
 Giao hàng, lắp đặt miễn phí tại nhà KH toàn quốc
Tiêu chí bán hàng
Chính sách đổi trả sản phẩm
 Hoàn tiền 100% nếu không làm đúng cam kết
 Chính sách bảo mật
 
muahangonlinegiam50kden300k

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ
untitled_1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG SIÊU THỊ NHÀ BẾP CHÍNH HÃNG ĐỨC THANH

 

Trụ sở chính : 694 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

GCN ĐKKD: 41J8022240- Ngày Cấp: 24/03/2012 Do UBND Quận 10 Cấp - MST: 0313170659

Website: Bepducthanh.vn - Email: bepducthanh694@gmail.com

Phản ánh dịch vụ : 0901 456 111 - Mr Hùng


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẾP ĐỨC THANH QUẬN 10

Điện thoại: 0283.8686.408 - 0901.456.111

BẾP ĐỨC QUẬN 7

Điện thoại: 0909.88.1368

BẾP ĐỨC THANH QUẬN BÌNH THẠNH

Điện thoại: 0901.345.222

Địa chỉ : 694 Đường 3 Tháng 2, P.14, Quận 10. (Ngay ngã tư 3 Tháng 2 - Lý Thường Kiệt)
Địa chỉ : 1031 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
Địa chỉ : 231 Bạch Đằng, P.15, Bình Thạnh. (Đối điện xéo hẻm chùa Pháp Vân)

Xem bản đồ Bếp Đức Thanh Quận 10     

 

Xem bản đồ Bếp Đức Thanh Bình Thạnh

BẾP ĐỨC THANH  BÌNH DƯƠNG
BẾP ĐỨC THANH  - TÂN PHÚ
BẾP ĐỨC THANH - QUẬN 9
Điện thoại: 0939.527.111Điện thoại: 0286.6838.678 - 0901.345.111Điện thoại: 0797.345.111

Địa Chỉ: 503 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu một, Bình Dương (Ngay ngã tư Chợ Đình) (Sắp Khai Trương

Địa Chỉ: 517 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh , Tân Phú. (Ngay Ngã ba Lũy Bán Bích - Trịnh Đình Trọng)

Xem bản đồ Bếp Đức Thanh - Tân Phú

Địa chỉ: 110 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9. (Nằm khúc giữa Tây Hòa & XL Hà Nội - Đối diện ngân hàng BIDV)

Xem bản đồ Bếp Đức Thanh - Quận 9

 

CopyRight 2015 by bepducthanh.vn - Người đại diện: Lê Đức Thanh

logo_da_thong_bao_voi_bo_cong_thuong

Showroom có chỗ đậu xe hơi miễn phí cho khách hàng

Bếp gas, bếp ga âm, máy hút khói, bếp điện từ, bep ga, bep ga am, bếp điện